Harmónia-Egység Stúdió

A HÉT GONDOLATA:

"Aki szeretetet ad, gazdagabb lesz azzal, amit ad. Minél többet ad, annál inkább gazdagodik."

Fritz Usinger

FAT akkreditációs szám: AL 1732 - Nyilvántartási (OKÉV) szám: 01-0531-06

Gnózis- Dascalos, a ciprusi mágus ezoterikus üzeneteÁltalános bűntudat uralkodik bennünk, emberekben, hiszen valami teljesen másnak mutatkozunk, mint amilyenek valójában vagyunk. Ez azért van, mert felismertük: nem kizárólag anyagi formában létezünk. Valamennyi, csupán testinek tűnő életjelenség más értelemben, emelkedettebb szellemi dimenzióban is létezik. Az Ember lényege örök és halhatatlan, mert az Isteni Szellem lakozik benne.
Korunkra jellemző azonban, hogy hajlamosak vagyunk az anyagi dolgokat bálványozni. Az emberiség egyre kevésbé használja a lelki intelligenciát, ezt a Szent "Szuperszubsztanciát". Minden alkalommal próbára van téve e "finom-anyag" - néha igen kétes és veszélyes ügyekben is, - amikor kívánságainkat közvetítjük az égiek felé.
Többször hibás információknak hitelt adva olyan helyzeteket teremtünk, amelyek letérítenek bennünket az igaz útról, megnehezítve számunkra, hogy elérjük a tökéletesség állapotát.
Az új technológiák bevezetése kapcsán az ember a kétségek mocsarába kerül, mert azt az igen törékeny illúziót kelti bennünk, hogy mindent uralmunk alá hajthatunk. Az emberi gondolkodásban megvalósuló különbség a lelki érzékelés és az anyagi cselekedet között, még inkább elválaszt bennünket Isteni Mivoltunktól.
Ez az út sehova sem vezet. Az emberiség kötelessége az élet jobbá tételéhez szükséges lehetőségek felkutatása. Kötelességünk visszatérni a Forráshoz. Meglepve tapasztaljuk majd, hogy Isten milyen kiemelt szerepet szánt nekünk a Teremtés folyamatában.
Mindez nem csupán a képzeletünk játéka - magunkban hordozzuk az Isteni minőséget. Nem anyagi látásunk által, hanem megtisztult érzéseinken keresztül, - amelyek az asztráltestünk sajátosságai. Így nyílik lehetőség arra, hogy a Krisztusi Igét megértsük. Szívünkben érezzük, hogy lényünk teljes egészében összhangban van Örök Lelki Mesterünkkel, Krisztussal és égünk a vágytól, hogy segítségével megvalósítsuk az Abszolút Igazság, Isten Birodalmát. Az Istennel való örömteli egység vágya kimondhatatlanul áldásos és örömteli állapot, mert az emberi Ego szégyent, fásultságot érez, amikor Istentagadó körülmények között tölti idejét. Minden ember, aki az életét a létezés legalacsonyabb síkján tölti, vagy fény nélkül él, valójában teljesen boldogtalan. Ez minden létező élettapasztalat alapja. Aki már átélte ezt az állapotot, képes felismerni és elkerülni a tévútra vezető tanokat, majd kiiktatni az életéből. Tudják mennyire megtévesztő és félrevezető a sok démonikus anyagi ígéret. Ennek következtében, a negatív erők által megtámadhatatlanná válik.
Az emberi természet lényege az Abszolút Igazság kutatása, mint a tékozló fiú, egy napon újra emlékezünk Atyánk házára, és hatalmába kerít a vágyakozás, hogy visszatérjünk hozzá. Lépésről - lépésre jutunk előbbre, egyre növekvő reményekkel és örömteli várakozással. Az Igazság, amiről szólunk, ezerarcú gyémánt. Fizikai síkon meg lehet közelíteni, eljutni hozzá azonban nem. De, amint elérjük a megértés szintjét, megérkezünk a Valósághoz. Természetesen a misztériumok kulcsa nem adható felelőtlen, vagy csak egyszerűen kíváncsiskodó ember kezébe, mert ez a tudás - mint egy kétélű penge -, pusztíthat is. Ugyanakkor nem vehetjük ki a sebész kezéből az operáló szikét, hiszen életeket menthet meg. Nem állítjuk, hogy az ezoterikus, gnosztikus megközelítési mód az egyetlen, amely elvezet a tökéletességhez. Sokféle eljárás létezik még ezen kívül, épp úgy, mint ahogyan több út vezet a közös cél felé. Mi nem vagyunk ellene bármely módszernek vagy vallásnak, amíg ezek az ösvények Isten (az Abszolútum) megismeréséhez vezetnek, de egyértelműen keresztények vagyunk és az Isteni Bölcsesség és Szeretet minden lehetősége megadatott nekünk. Elfogadunk és tisztelünk minden igyekezetet és tevékenységet mindazoktól, akik azt az utat próbálják megmutatni az emberi fajnak, amelyen keresztül győzedelmeskedni lehet az anyag illúziója felett, ellenőrizni az érzéseket, a vágyakat, és helyesen használni az Isteni ajándékot - a Szent Elmét, a lelki intelligenciát. Nincs más választásunk, mint újra megérteni mindazt, ami az Igazsággal, az Emberrel, Istennel és az Univerzumokkal kapcsolatos.

Amennyiben felkeltettem érdeklődését, kérem hívjon fel: Bányai Edit 06 30 295 7727 vagy küldjön e-mailt: edit.banyai@esp90.hu