Harmónia-Egység Stúdió

A HÉT GONDOLATA:

"Semmi sem nehéz annak, aki szeret."

Chiaravallei Szent Bernát

FAT akkreditációs szám: AL 1732 - Nyilvántartási (OKÉV) szám: 01-0531-06

Serdülőkori krízisekről


A serdülő olyan vajúdó, aki megszüli saját szabadságát,

ne kívánjuk, hogy ezt hangtalanul történjen!”


Kertész R. Lillien


Serdülők belső változásainak fejleménye, hogy megváltozik a kapcsolata barátaival, testvérével, szüleivel, nagyszüleivel.

Ellentmondások, melyek a viselkedésükben láthatóvá válnak, és alkalmazkodási problémákat okoznak:

 • Csendes, kötelességtudó gyerekből rendetlen, nem tanuló gyerek válik

 • Tiszta gondos gyerekből önmagát, környezetét elhanyagoló kamasz lehet

 • Zárkózott gyerekből nagyhangú, szemtelen lesz

Nem függetlenek szeretnének lenni, csak önállóságuk határait keresik, ami sokszor a lelki kötődés utáni olykor reménytelen vágyakozás érzéseibe fut.

Abban a helyzetben, amikor meg kell találni az új helyüket és új szerepeiket, hiteles modellekre és érzelmi támogatásra is szükségük van.

Ha nincsenek körülöttük kapaszkodók, támogatást nyújtó személyek, akkor a megfelelés vágya olyan szerepekbe sodorja őket, amelyek az új helyzetek szorongásaikra szabottak.


Miben tudok segédkezet nyújtani?

 • Konzultáció a probléma otthoni megoldásáról

 • Mediáció (közvetítés) szülő és gyerek között

 • Kamaszok számára krízis feldolgozási terápia

 • Konfliktus kezelési technikák elsajátítása

 • Kommunikációs eszközök fejlesztése a kölcsönösség és hatékonyság érdekében

 • Kamaszok számára: kényes kérdések megbeszélése


A kamaszkor a homár drámája! A homár, amikor páncélt vált, előbb lehullajtja az eredetit: amíg kialakul az új páncél védtelenné, és sebezhetővé válik.”

F. Dolto

Dadogó gyermekek terápiája


Miért akad meg a gyermek beszéd közben?


Mikor gyermekeink 3 évesek lesznek, a beszédük nagy lépésekben fejlődik tovább.

Ahogy nőnek, kifejezéseik egyre jobban illeszkednek szándékaihoz és gondolataikhoz. Ennek az időszaknak azonban sok buktatója van. Kevésbé tudják magukat még ellenőrizni, csak az a fontos, amit mondani akarnak.

Lelki zavarok, traumatikus események során elveszíthetik beszédbeli biztonságukat, ami a beszéd folyamatosságának megszakításához vezethetnek.

Van azonban mód ebben az időszakban is arra, hogy a gyermekek beszédfejlődését segítsünk, és problémákon átlendítsük.


Mikor kell segítségért fordulni?

Akkor, ha azt tapasztaljuk, hogy:

 • ismétlődések fokozódnak

 • beszédkerülő magatartás megjelenik

 • olyan szituációkat kerül, ahol szükség van beszédbeli kontaktusra

 • önbizalomvesztés esetében

 • szorongás, beszédfélelem érződik


Hogyan tudom segíteni a gyermeket a dadogás leküzdésének folyamatában?

 • Beszédtechnikai módszerek gyakoroltatása

 • Relaxációs módszer alkalmazása

 • Feszültség és stresszoldás

 • Mese-, rajz-, és szimbólumterápia alkalmazás

Tanulási és teljesítményzavarok feltárása


„Iskola majd palota legyen és ne labirintus”

Comenius


A tanulási zavar szenvedés a szülőnek, gyereknek, pedagógusnak egyaránt. Hatással van a gyermek önbecsülésére és önértékelésére. Ezen túl zavarokat okozhat a családi kapcsolatokban, befolyásolja a tanár – diák viszonyt és meghatározhatja a kortárskapcsolatok alakulását. A sikertelen megfelelés, mint egyfajta stressz, testi tünetekhez és lelki eredetű betegségekhez vezethet.

A fejlődésért felelős környezet, mint a család és az iskola nem minden esetben tudja átvenni a probléma kezelését.

Minden jó akarat ellenére a terápia legtöbbször ott kerül tévútra, hogy a háttérben meghúzódó okokat nem megfelelően tárják fel. A tanulási zavar gyógyításának szempontjából fontos elkülöníteni, hogy a gyermek képességeiből, vagy a környezetéből származó okokat kell – e kezelni.


Miben tudok támogatást nyújtani?

 • Átfogó képet adni a gyermek értelmi képességeiről (intelligencia, emlékezet, figyelem, gondolkodásmód)

 • Különböző tantárgyi elakadások hátterében álló problémák feltárásában

 • Figyelemzavar okainak feltárásában

 • Környezeti tényezők feltérképezésében

 • Javaslatok, technikák és módszerek átadásában, az otthoni gyakorláshoz

Iskolaérettségi tanácsadás


Az iskolakezdés a szülő és a gyermek számára egyaránt izgalmas pillanat. A gyermeknek első jelentős lépcső az áhított önálló felnőtt világ felé, míg a szülőnek olykor szorongás: vajon megfelel a gyermekem, a ráháruló követelményeknek.

Iskolaérettség alapja:

 • Fejlődési folyamat eredménye

 • Alkalmazkodási képesség kialakulása

 • Kompetencia igény kiépülése


Kérdések melyek gyakran elhangzanak a szülői szájból:

  • Elég figyelmes a gyerekem?

  • Mennyire játékos még a gyermekem?

  • Képes megülni a helyén? Nem túl mozgékony?

  • Mit jelent az, hogy tanulási képesség? Hogyan mérhető és leginkább hogyan fejleszthető?


Miben tudok támpontot adni?

 • Részletes vizsgálat a pszichés-, és viselkedés funkciók területén

 • Milyen olvasástanítási módszert válasszanak a gyermek számára

 • Tanácsadás az iskolakezdés első hónapjaira

 • Módszerek kiválasztása és alkalmazásának megtanítása, hogy segítsünk otthon a gyermeknek


Pályaválasztási tanácsadás


Mire vagyok jó? Mire vagyok alkalmas?

Mennyire illik a személyiségemhez, az életcélomhoz a választott szakma?Kérdések sorozata merül fel a felvételi lapok kitöltésekor. Nagy dilemma és nagy felelősség.

A tájékozódás akkor teljes körű, ha nemcsak szakmai lehetőségeket, hanem a személyiség lehetőségeit is feltárjuk.

Fontos hogy a döntést ne a divatos szakmák vagy a diploma vonzó hatása érlelje meg, hanem az is, hogy a pályaválasztó tisztában legyen adottságai, képességei, habitusa, a lehetőségekhez mérten a személyiségének minden sajátosságával.


Tanácsadás:

 • Pályaorientációs lehetőségek

 • Önismeret, önfejlesztés

 • Személyiségkép megismerése

 • KépességfeltárásBeilleszkedési zavarok


A beilleszkedési probléma átfogó kategóriája a magatartási zavaroknak. Vannak gyermekek, akiknél gátoltságban, túlzott félénkségben, míg másoknál nyugtalanságban, felnőttekkel, gyerekekkel szembeni ellenállásban mutatkozik meg.

Mivel a tünetek változatosak, így a háttérben meghúzódó okok is széles körűek. Szóba jöhet családi környezet, személyiségfejlődési zavar, karakterbeli jellegzetesség vagy iskolai sikertelenség.

Ez az alkalmazkodási zavar azonban a gyermek számára is frusztráló és stressz keltő. A kezeletlen probléma azonban súlyos tünetekhez vezethet, mint például különböző neurotikus problémákhoz, alvási zavarokhoz, egyéb testi betegségekhez.

Néha már egy - egy konzultációs beszélgetés is segíthet az egyensúly helyreállításához.


Miben tudok segítséget nyújtani?

 • Probléma gyökerének feltárása

 • Konzultáció szülő és gyerek számára

 • Szociális készségfejlesztés

 • Tanácsadás szülők számára
Miközben megpróbálunk mindent megtanítani gyermekeinknek az életről
Gyermekeink megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet.”

Angela Schwindt